OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ  ZBOŽÍ

 

 

• Práva a povinnosti prodejce (Boos and Cards, s.r.o.)
• Práva a povinnosti zákazníka

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je společnost Books and Cards, s. r. o., 5. Května 798/62, 140 00, Praha 4, IČ: 256 62 023 ; DIČ: CZ25662023


a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do jednoho pracovního dne od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu artportfolios.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen igelitový přebal.
  • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

Books and Cards s.r.o.
5. Května 798/62
140 00, Praha 4
Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
Kontakt info@galerienemesis.cz

d) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku artportfolios.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
 

e) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.


NAPIŠTE NÁM

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Chcete nám něco sdělit? Napište nám!
Uvedete-li e-mail, pokusíme se Vám poskytnout vyčerpávající odpověď.
S jakýmkoliv problémem se také můžete obrátit na adresu info@galerienemesis.cz